Năm 2021 - Tập trung giải phóng mặt bằng, phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH RA QUÂN LẬP LẠI TRẬT TỰ ĐƯỜNG HÈ

Chiều nay ngày 17/3/2023 UBND phường triển khai Kế hoạch ra quân lập lại đường hè tại tuyến đường Trần Tất Văn. Dự và chỉ đạo Hội nghị Đ/c Vũ Văn Tiến - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường, các Đ/c Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBMTTQVN, lãnh đạo UBND các ban ngành đoàn thể, các ông bà bí thư, Tổ trưởng các tổ dân phố